BIT kvalitāte noteiktos augstumos 2019-09-04

Esam sertificēti un atzīti par atbilstošiem ISO 9001, ISO 27001 un ISO 14001 starptautisko standartu prasībām Latvijas nacionālā akreditācijas institūcijas – Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja (LATAK) pārraudzībā.

Kopš pirmā ISO 9001 sertifikāta iegūšanas, 2001.gada 11.decembris, pagājis ilgs laiks, taču mēs sekojam uzņēmuma izaugsmei un strādājam, uzturot kvalitāti noteiktos augstumos. Šogad uzņēmumam bija pārsertifikācijas audits ISO 9001 standarta prasībām, kuru sekmīgi vadot ieguvām atkārtoti sertifikātu.

Informācijas drošība, vides aizsardzības prasības un kvalitātes vadība ir būtiska mūsu ikdienas darba sastāvdaļa. Galvenais ieguvums strādājot ar ISO vadības sistēmām ir uzticamības pakāpes palielināšana iesaistīto pušu vidū. Esam spējuši uzlabot procesu efektivitāti, iegūt lielāku vērtību resursiem, palielināt klientu apmierinātības rādītājus un daudz ko citu. Mēs esam nodrošinājuši to, ka mūsu ieviestās vadības sistēmas un to politika, kā arī mūsu saistības pret kvalitāti un drošību, tiek saprastas, ieviestas un izpildītas visā uzņēmumā kā arī ir saprotamas visām iesaistītajām pusēm.

iso-2019-1

 

 

uz augšu Atpakaļ