Vēsture

Vēsture

SIA „Baltijas Informācijas tehnoloģijas” (BIT) reģistrēts 1992. gada 6. februārī kā Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmums, apvienojoties augsti kvalificētiem datortehnikas profesionāļiem no Latvijas, kuri absolvējuši Latvijas Universitāti un pieredzi guvuši LU Matemātikas un Informātikas institūtā (toreizējā Skaitļošanas Centrā) un zviedru investoriem.

Sākotnējā uzņēmuma ideja bija darbs ar informāciju, kas dalījās trijos galvenajos virzienos – datortehnika, dokumentu apstrādes mašīnas un seifi. Jau pirmajos gados dokumentu apstrādes iekārtu bizness attīstījās vāji, bet seifu darbības sfēra atdalījās atsevišķā uzņēmumā. BIT fokusējās uz IT infrastruktūru, un dara to joprojām. 2004. gadā uzņēmumā notika īpašnieku un vadības daļēja nomaiņa un kopš tā brīža uzņēmuma daļas 100% apmērā ir Latvijas pilsoņu pārziņā.

– 1992. gadā BIT noslēdz sadarbības līgumu ar IBM, kļūstot par vienu no pirmajiem šīs kompānijas Biznesa Partneriem Latvijā. Mēnesi vēlāk tiek noslēgts tiešā partnera līgums ar Compaq Computers Europe. Pirmajā darbības gadā apgrozījums sasniedz 500 000 USD.

– 1994. gadā BIT pāriet uz jaunām biroja telpām K. Valdemāra ielā 36, Rīgā. Gada apgrozījums pārsniedz 1 milj. USD.

– 1998. gadā tiek noslēgts Microsoft Certified Solution Provider sadarbības līgums, paplašinot jau esošo dīlera statusu. Šajā gadā BIT kļūst arī par Lotus biznesa partneri.

– 2000. gadā daļa BIT programmatūras izstrādes speciālisti izveido meitas uzņēmumu VIDe Infra Group, ar kuru turpinās cieša sadarbība e-komercijas risinājumu jomā. Uzņēmums paplašina sadarbību ar IBM un Compaq, iegūstot šo ražotāju autorizāciju UNIX OS sistēmu integrēšanai.

– 2001. gadā BIT attīstot uzņēmuma vīziju par augstas kvalitātes pakalpojumu sniedzēju, iegūst kvalitātes vadības sistēmu standarta EN-ISO 9001:2000 sertifikātu sekojošā jomā: Serveru, datu glabāšanas sistēmu, datoru un programmnodrošinājuma tirdzniecība, instalēšana, uzturēšana un apkalpošana.

– 2004. gadā uzņēmumā notiek gan īpašnieku, gan vadības daļēja nomaiņa. Uzņēmuma daļas 100% apmērā pāriet Latvijas pilsoņu pārziņā. Neskatoties uz vadības izmaiņām, BIT turpina attīstīties saskaņā ar iepriekš izvirzītajiem mērķiem. Pārvācamies uz jaunām telpām Ūnijas ielā 11a, Rīgā.

– 2008. gadā uzņēmums veiksmīgi paplašina sadarbību ar vairākiem ražotājiem. BIT tiek atzīts par 2. labāko Hewlett-Packard servisa centru Baltijas valstīs, kā arī tiek saņemts IBM apbalvojums par īpaši sarežģītu IT infrastruktūras projektu realizāciju. Uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 3 milj. latu.

– 2012. gadā ar vērienu nosvinot 20 gadu pastāvēšanas jubileju, secinām, ka esam veiksmīgi pārdzīvojuši iepriekšējo gadu krīzi bez zaudējumiem. Krīzes laikā ir veiksmīgi attīstījies palīdzības dienesta pakalpojums, kā arī esam kļuvuši par vadošajiem Citrix aplikāciju virtualizācijas speciālistiem valstī.

– 2014. gadā tika veiksmīgi sasniegts izvirzītais mērķis – uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 5.milj. eiro. Pateicoties veiktajam ieguldījumam profesionālajā izglītībā un augstas kvalifikācijas speciālistu darba rezultātā, tika palielināts uzņēmuma ienesīgums.

– 2015. gads bija firmas pastāvēšanas divdesmitais ceturtais gads – izaicinājumu un pārmaiņu gads. Gada laikā tika ieviesta jauna integrētas servisa un pārdošanas vadības IT sistēma, kā rezultātā pārdošanas komandas kapacitāte tika palielināta 2 reizes. Līdz ar HP pārstāvniecības aizvēršanu LR, kļuvām par oficiālo HPE un HP Inc. garantijas servisa nodrošinātāju Latvijā. Šie un citi faktori ļāva mums sasniegt labus rezultātus. 2015. gadu uzņēmums noslēdza ar 124 268 eiro tīro peļņu, kas ir divas reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.

– 2016. gadā galvenie darbības virzieni bija ierastie – uzņēmuma pakalpojumu kvalitātes celšana un  mākoņskaitļošanas attīstība. 2016. gadā būtiskas investīcijas tika atvēlētas pārdošanas komandas kvantitatīvai un kvalitatīvai izaugsmei.

– 2017. gadā īpašu uzsvaru likām darbinieku kvalifikācijas celšanai un sadarbībai ar ES fondiem, paaugstinot gan darbinieku profesionālo kvalifikāciju, gan komunikācijas un vadītprasmes. Nav noslēpums, ka svarīga ir pakalpojumu un preču kvalitāte, tāpēc 2017. gadā mēs pastiprinātu uzmanību pievērsām arī uzņēmuma atbilstībai kvalitātes, informācijas drošības un atbilstības vides politikas prasībām, iegūstot ISO 14001 Vides vadības sistēmas sertifikātu un ISO 27001 Informācijas drošības vadības sistēmas sertifikātu.

 – 2018. gadā mēs pievērsām pastiprinātu uzmanību datu aizsardzības drošībai, kā rezultātā piedāvājām mūsu klientiem jaunu pakalpojumu – GDPR atbilstības novērtējumu jeb auditu. Pateicoties jaunu pakalpojumu piedāvājumam un kvalitātes paaugstināšanai, esam cēluši servisa produktivitāti un apkalpošanas apjomu 2 reizes. Kā arī pārdošanas komandai izdevies sasniegt jaunas virsotnes, iegūstot uzvaru lielākajā Latvijas printeru iepirkumā 2018. gadā Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām.

 – 2019. gadā turpinājām iesākto, uzlabojot IT infrastruktūras procesus veicot auditus un uzturēšanas procedūras, kā arī palīdzējām vairākiem klientiem veikt migrācijas uz mākoņrisinājumiem, tādiem kā MS Office 365, Azure u.c. Iegūta vērtīga pieredze Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, izveidojot jaunu datu centru ar augstas pieejamības risinājumiem. Kā arī gada vidū veicām pārsertifikāciju ISO standartiem un šobrīd esam sertificēts uzņēmums LATAK pārraudzībā. Pateicoties ieguldītajam darbam un zinošiem darbiniekiem, celts kopējais uzņēmuma apgrozījums par 30%. Gads aizvadīts godam!

 – 2020. gadā lielākais darījums BIT pastāvēšanās vēsturē, piegādājot 6261 datorus Latvijas pašvaldībām, kas iegādāti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iepirkumā. Veiksmīga pārsertifikācija ISO 9001. BIT uzsāka vērienīgu IT Ārpakalpojuma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas kampaņu uzņēmumā. BIT vēlas būt katra klienta IT vadītājs un ieteikt labākos risinājumus, kā arī mazināt pastāvošos riskus IT Sistēmu konfigurācijās un informācijas apstrādes procesos, piedāvājot ieviest aktuālās šā brīža tehnoloģijas. Turpināsim informēt par IT Ārpakalpojuma attīstību uzņēmumā.

– 2021. gadā mēs turpinām attīsties un pilnveidoties, lai sniegtu Jums augstākās kvalitātes pakalpojumus. Bet tā jau vairs nav vēstures sadaļa…

 

atpakaļ uz augšu