Datu glabāšanas risinājumi Datu glabāšanas risinājumi

Pieaugot informācijas apjomam, arvien aktuālāks kļūst iekārtu uzdevums glabāt liela apjoma datus. Palielinoties datu apjomam, uzņēmumiem ir jāmeklē veidi, kā šos datus glabāt. Pastāv trīs datu glabāšanas risinājumi, kuru galvenās atšķirības ir pieejamībā, veiktspējā un centralizētas pārvaldības iespējās. Lai izvēlētos vajadzībām un iespējām atbilstošāko disku masīva risinājumu – DAS, NAS vai SAN, Baltijas Informācijas Tehnoloģijas, sadarbojoties ar pasaulē zināmiem ražotājiem Hewlett-Packard un IBM, piedāvā saviem klientiem individuālu pieeju un palīdzību izvēloties to risinājumu, kurš visvairāk atbilstu organizācijas nepieciešamībām.

Datu glabāšanas risinājumu viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir datu rezerves kopiju veidošana, lai nepieciešamības gadījumā, visi dati būtu atgūstami. Mūsdienās ir neskaitāmi veidi, kā to darīt, tomēr vienmēr ir jāņem vērā tas, vai esošās iekārtas vispār ļauj atjaunot nepieciešamo informāciju, cik ātri to var izdarīt, un cik vienkāršs vai sarežģīts ir šis datu atgūšanas process. Izvēloties datu atgūšanas risinājumus, būtiski ir ņemt vērā divus galvenos kritērijus – RPO (Recovery Point Objective) un RTO (Recovery Time Objective), kas ļauj noteikt konkrētu laika intervālu, kādā ir nepieciešams veikt datu rezerves kopiju veidošanu, tādējādi būs iespējams atgūt pēdējos datus, kuriem ir izveidotas rezerves kopijas, kā arī noskaidrot, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai atgūtu datus. Jo mazāks ir intervāls, kādā tiek veikta datu rezerves kopiju veidošana, jo lielāka iespēja, ka varēsiet atgūt iespējami jaunākos datus. Rezerves kopiju veidošana klasiski notiek divos līmeņos – pirmais līmenis D2D (Disk-To-Disk), kas ļauj datus atgūt ievērojami ātrāk, un otrajā līmenī – D2T (Disk-To-Tape), kad datu atgūšanai ir vairāk laika. D2T līdz ar to ir arī zemāks TCO (Total Cost of ownership) līmenis.

Direct Attached Storage

DAS risinājums nozīmē, ka datu glabāšanas iekārtas ir pieslēgtas pie paša servera, izmantojot SAS interfeisu. Kā vienas no galvenajām DAS risinājuma priekšrocībām tiek minētas – zemas iegādes izmaksas, vienkāršs ieviešanas process, kā arī salīdzinoši ātra datu apmaiņa starp disku masīvu un serveri. Šis risinājums pamatā ir piemērots maziem uzņēmumiem, kuriem nav daudz serveru, jo DAS ļauj pievienot datu glabāšanas sistēmai ne vairāk kā divus serverus.

DAS

Network Attached Storage

NAS risinājums, kas ātri ļauj palielināt pieejamo disku vietu lokālajā tīklā esošajām iekārtām. NAS risinājumam ir speciāla operētājsistēma un kopums ar funkcijām, kas nodrošina piekļuvi informācijai. Kā viena no galvenajām NAS priekšrocībām ir iespēja vienkārši integrēt papildus datu glabāšanas sistēmas, jau esošā infrastruktūrā, kā arī salīdzinoši zemās risinājuma izmaksas.

NAS

Storage Area Network

SAN risinājums ir atsevišķs, augstas caurlaidības tīkls, kas sastāv no vairākiem datu nesējiem, kuri ir savienoti ar serveriem. SAN pamatā ir Fibre Channel, ISCSI vai SAS protokoli. Nodrošinot „block-level” datu glabāšanu, pie tiem var piekļūt jebkura tīklā esošā aplikācijas, kuras darbina citas tīkla iekārtas. SAN datu nesēji var būt gan lenšu bibliotēkas, gan arī citi disku masīvi, kas ir saistīti, izmantojot RAID tehnoloģiju.

SAN

 

atpakaļ uz augšu