Ietaupīt uz IT ir vienkārši (1.daļa)

Ietaupīt uz IT ir vienkārši (1.daļa)

Ja ir nepieciešams paveikt vairāk izmantojot mazāk resursus, turpmāk tiks doti dažādi padomi, kā ietaupīt organizācijas līdzekļus tajā pašā laikā modernizējot IT infrastruktūru.

Ekonomiskās lejupslīdes laikā, viens no svarīgajiem jautājumiem ir materiālo un darbības izmaksu samazināšana. Daudziem IT departamentiem nākas darboties ar samazinātu budžetu un mazāku skaitu darbinieku, tajā pašā laikā, nodrošinot visus kritiskos IT pakalpojumus iepriekšējā kvalitātē. Patiesībā šo departamentu darbība kļūst vēl nozīmīgāka, jo šajā laikā ir jāspēj ātri reaģēt uz mainīgiem notikumiem tirgū un jāpārspēj konkurenti.

Šajā rakstu sērijā Baltijas Informācijas Tehnoloģijas, ņemot par pamatu Citrix ziņojumu (Part one: Rethink your datacenter), apskata izmaksu samazināšanas iespējas visos IT infrastruktūras segmentos sākot no datu centra līdz pat lietotāju datoriem. Lai arī sākotnēji mērķis ir samazināt IT izmaksas, šo ieteikumu ievērošana atmaksāsies arī ilgākā laika posmā, jo tiks izveidota moderna IT infrastruktūra, kas sniegs jaunas priekšrocības organizācijas attīstībā.

Pirmā daļa: Pārveido datu centru

Visprasīgākais IT resursu ziņā gan no finansiālā, gan no uzturēšanas viedokļa ir organizācijas datu centrs. Šajā IT infrastruktūras segmentā tad arī jāsāk uzmanīgi meklēt taupības iespējas. Tomēr, nemākulīga taupīšana uz uzturēšanas izmaksām vai arī atliekot nepieciešamos iepirkumus, var izrādīties kā bumba ar laika degli, kas vēlāk nesīs vēl lielākus zaudējumus, pārslogojot IT resursus un radot jaunus traucējumus organizācijas darbībā. Gan augšupejas, gan lejupslīdes laikos IT ir jāsaglabā spēja nodrošināt stabilu veiktspēju un ātri reaģēt uz pārmaiņām.

Serveru virtualizācija

Kopumā virtualizācija nodrošina labāku IT infrastruktūru. Apkopojot datu centra aplikācijas uz efektīvāk strādājošajiem virtuālajiem serveriem, jūs variet samazināt serveru skaitu, līdz ar to iegūstot tūlītēju ietaupījumu uz serveriem, administrēšanas izmaksām, elektrības patēriņa, kā arī tiek paaugstināta serveru noslodzes efektivitāte, un tas tiek panākts nezaudējot veiktspēju. Līdz ar to, neefektīvais, lielais datu centrs kļūst dinamiskāks, vienkāršāk administrējams un ātri nodrošina nepieciešamos resursus tur, kur tie ir nepieciešami.

Daudzi patreizējie serveri ir vai nu nepietiekoši noslogoti – tiek nepilnvērtīgi izmantoti resursi vai pārslogoti – tiek apdraudēta serveru stabilitāte, radītas uzturēšanas problēmas un apdraudēta nepārtraukta darbība. Serveru virtualizācija nodrošina vairāku virtuālo serveru vienmērīgu sadalīšanu pa fiziskajiem serveriem, nodrošinot maksimālu fizisko serveru resursu noslodzi, līdz ar to, vienas un tās pašas aplikācijas var darbināt uz mazāka skaita fiziskajiem serveriem. Sekojoši, vecos serverus varēs izņemt no produkcijas vides, nepērkot jaunus serverus vietā. Serveru remonts, jaunu virtuālo serveru izveide un fizisko serveru pievienošana virtuālajai serveru videi neprasa daudz līdzekļu. Līdz ar to, jūs variet samazināt serveru administrēšanas izmaksas, atvieglojot jaunu aplikāciju uzstādīšanas procesu un piekļuves tiesību nodrošināšanu lietotājiem. Nodrošināt serveru nepārtrauktu darbību (High availability) vai arī aizsardzību pret dabas katastrofām ir vienkāršāk un prasa mazāk administratora iesaistīšanos: izmantojot virtuālo serveru funkciju strādāt uz jebkura fiziskā servera virtuālajā serveru vidē, nav nepieciešams pārbaudīt rezerves serveru savietojamība ar aplikāciju, kā arī, nav nepieciešams uzturēt papildus „pasīvos” rezerves serverus.