Kāpēc izvēlēties IT atbalsta ārpakalpojumu?

Kāpēc izvēlēties IT atbalsta ārpakalpojumu?

Pēdējais gads uzņēmumiem visās nozarēs pierādīja to, ka pārmaiņas ir nepieciešamas un tās var sniegt dažādus ieguvumus. Uzņēmumiem bija nepieciešamība pielāgoties attālinātu darba pienākumu veikšanai, kam pievienojās arī atbalsts lietotājiem, atrodoties ārpus biroja.

Par ārkārtīgi svarīgiem faktoriem problēmu novēršanā kļūst iepriekš varbūt ne tik ļoti novērtēti parametri: reakcijas laiks, vienlaicīgi iespējamo problēmu risināšana, ārpus darba laika pieejamība, lietotāju apmācība darboties mobili un joprojām atbilstoši uzņēmuma politikai  un citi. Lai šo nodrošinātu ar iekšējiem resursiem, nepieciešams palielināt darbinieku skaitu.

Šīs pārmaiņas ir pierādījums tam, ka IT atbalsta sniegšana attālinātā veidā ir iespējama. Tas paver uzņēmumiem plašākas iespējas, kā, piemēram, IT apkalpošanas pakalpojumus nodot trešajām pusēm. Ārpakalpojums ir alternatīva IT štata palielināšanai un iespēja uzņēmumam nodrošināt kvalitāti un ieviest izmaiņas iekšējos uzņēmuma procesos, vienlaikus gūstot labumu no uzticamiem ārējiem resursiem nākotnē. Ir daudz IT atbalsta ārpakalpojumu priekšrocības – šeit ir 11 galvenie iemesli, kā izmantot priekšrocības, kas uzlabos Jūsu biznesa rezultātus pašreizējā darba vidē.

Īstermiņā novērojamie ieguvumi:

1. Zemākas izmaksas. Katram uzņēmuma darbiniekam, tai skaitā IT speciālistam, ir jānodrošina vide un tās patstāvīga uzlabošanās, darba alga, apmācības un atvaļinājumi, apmaksāta slimības lapa utt. Šīs izmaksas ir mainīgas un nav viegli paredzamas, taču, saņemot ārpakalpojumu, kas nodrošina IT pārvaldību, uzņēmums saņem pakalpojumus par fiksētu tarifu likmi bez apslēptām vai neparedzamām izmaksām un tajā pašā brīdī tiek nodrošināts atbalsts no vairākiem speciālistiem vienlaicīgi.

2. Pieejamība. Kad IT darbinieki atrodas slimības atvaļinājumā vai brīvdienās, uzņēmumiem bieži ir grūti tikt galā ar tehniskiem traucējumiem laikus. Kad IT darbinieki atgriežas darba vietā, ir jārisina tik daudz pieprasījumu un problēmu, ka visam nepietiek laika. Taču saņemot pakalpojumus ārpus uzņēmuma, ir iespējams definēt konkrētus pieejamības laikus atkarībā no pieteikuma kritiskuma un garantēt pieejamību pēc līguma noteikumiem.

3. Piekļuve jauniem resursiem. Uzņēmumi var izmantot ārpakalpojumus, ja tiem nav piekļuves nepieciešamajiem resursiem. Piemēram, ja organizācija vēlas paplašināt savu darbību, atverot jaunu filiāli, ārpakalpojumi ir reāla un svarīga alternatīva vajadzīgās IT infrastruktūras veidošanai jau no paša sākuma.

4. Labāka vispārējā IT vadība. Ārpakalpojumi noteikti ir viena no ārpus kontroles IT funkciju pārvaldīšanas iespējām. Ārpakalpojumi nenozīmē atteikšanos no vadības atbildības, taču šāds partneris palīdz pieņemt svarīgus lēmumus, apkopojot pieredzi no citiem klientiem un piedāvājot Jums piemērotāko risinājumu.

5. Kompetence. Uzņēmumi kuri darbojas pakalpojumu sniegšanas sfērā, patstāvīgi atjauno un apgūst jaunas zināšanas, lai iegūtu nepieciešamo kvalifikāciju pakalpojumu nodrošināšanai, un strādā ar  pieprasītākajām un pazīstamākajām tehnoloģijām/ risinājumiem pasaules līmenī.

6. Drošība. Ārpakalpojumu sniedzēji parasti nodarbojas ar visdažādākajiem IT atbalsta pakalpojumiem un šādi ir pieejams jaunākais un labākais aprīkojums un programmatūra, kas nodrošina drošības prasības. Turklāt standarti ar kuru palīdzību tiek nodrošināta kvalitāte , ISO 9001 un ISO 27001, ITIL un ražotāju sertifikācija, ir plaši pazīstami un darbiniekiem tiek sniegtas speciālas kvalifikācijas apmācības.

Ilgtermiņa ieguvumi:

1. Uzmanība pievērsta citiem svarīgiem procesiem. Ārpakalpojumi ļauj uzņēmumam pievērsties plašākiem biznesa jautājumiem, vienlaikus atstājot darbības detaļas ārējiem ekspertiem, atvieglojot vadību. IT sistēmas strādā, lai jūsu bizness darbotos nepārtraukti.

2. Piekļuve augsta līmeņa iespējām. Ārpakalpojumu sniedzēji pēc specializācijas rakstura nodrošina plašus pasaules līmeņa resursus, lai apmierinātu klientu vajadzības. Tiek nodrošināta sadarbība ar kvalificētiem partneriem, kas sniedz informāciju, apmācības un resursus, lai nodrošinātu ražotāja kvalitāti.

3. Pieejamas priekšrocības. Sadarbojoties ar trešās puses uzņēmumu, bieži vien tiek piedāvāti arī papildus cita veida pakalpojumi. Piemēram, kad nepieciešams veikt kādas izmaiņas infrastruktūrā, tad pieejami augsti kvalificēti sistēmu arhitekti un ir iespēja piesaistīt projektu vadību vai veikt auditu, balstoties uz nepieciešamajiem standartiem.

4. Kopīgi riski. Organizācijas ieguldījumi ir saistīti ar milzīgiem riskiem. Kad uzņēmumi izmanto ārpakalpojumus, tie kļūst elastīgāki, dinamiskāki un labāk spēj pielāgoties mainīgajām iespējām, jo piesaistītie speciālisti uzrauga infrastruktūras darbību un ar esošajām zināšanām var ātrāk reaģēt uz kritiskiem gadījumiem.

5. Brīvie resursi. Katrai organizācijai ir ierobežoti pieejamie resursi. Ārpakalpojumi ļauj organizācijai novirzīt resursus no iekšējām uzņēmuma organizēšanas darbībām uz procesiem, kuri ir tieši saistīti ar pamata nodarbošanos.

IT atbalsta prasību nodošana ārpakalpojumiem var ietaupīt Jūsu biznesa finansiālos resursus, izlīdzināt finanšu plūsmu, atbrīvot vairāk laika, uzlabot produktivitāti un nodrošināt jūsu organizācijai daudzveidīgu prasmju kopumu ar unikālām problēmu risināšanas spējām. Jāapzinās, ka jums ir jāpievērš uzmanība noteiktiem riskiem, kā, piemēram, termiņa līgumsaistības, attālināti risinājumi un komunikācija, uzticības stūrakmeņi, taču kamēr Jūs izvēlieties uzticamu pakalpojumu sniedzēju, kurš ir pierādījis pakalpojumu kvalitāti un stabilu izaugsmi, ārpakalpojumi Jūsu uzņēmumam var būt gudra izvēle.