Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Windows Server 2008 R2 esošais Hyper-V iekļauj piecus galvenos uzlabojumus dinamiska virtuālā datu centra radīšanai:

 • Uzlabota virtuālā datu centra pieejamība;
 • Uzlabota virtuālā datu centra pārvaldība;
 • Plašāka  datoraparatūras klāsta atbalsts un lielākas Hyper-V virtuālo serveru  jaudas atbalsts:
 • Uzlabots Virtual Networking sniegums
 • Vienkāršota fizisko un virtuālo skaitļotāju izvēršanas metode izmantojot .vhd failus.

 

Uzlabota virtuālā datu centra pieejamība

Katra datu centra viens no vissvarīgākajiem jautājumiem ir nodrošināt augstāko iespējamo sistēmu un aplikāciju pieejamību. Arī virtuālie datu centri nav izņēmums attiecībā pret tādiem jautājumiem kā nepieciešamība pēc konsolidācijas, augstas pieejamības un izsmalcināta pārvaldības rīka. Windows Server 2008 R2 esošais Hyper-V ietver ilgi gaidīto Live Migration funkciju, kura ļauj pārvietot virtuālos serverus starp diviem fiziskajiem serveriem bez servisa pārrāvumiem.

 • Cluster Shared Volumes (CSV)

Cluster Shared Volumes (CSV) uzlabo un vienkāršo disku masīva izmantošanu, ļaujot vairākiem Windows Serveriem piekļūt SAN datu glabātuvei ar vienotu Logical Unit Number (LUN). CSV izmantošana Hyper-V klāsteru konfigurācijā ļauj veikt ātrāku Live Migration funkciju, kā arī vienkāršo datu glabātuves pārvaldīšanu.

 • Uzlabota Cluster Node Connectivity Fault Tolerance

CSV arhitektūra ļauj uzlabot klāstera vienību savstarpējo savienojumu „fault tolerance”, kas vistiešākajā veidā ietekmē klāsterī esošās virtuālos serverus. CSV arhitektūra ļauj izmantot mehānismu, kas ir zināms kā „I/O  redirection”, kad ievadizvades slodze var tikt pārvirzīta klāstera ietvaros balstoties uz savienojumu pieejamību.

 • Uzlabots klāstera validācijas rīks

Windows Server 2008 R2 ietver Labākās prakses analizatoru (Best Practices Analyzer), kas ir paredzēts praktiski visām galvenajām servera lomām, tai skaitā arī „Failover Clustering”. Labākās prakses analizators pārbauda klāstera un klāstera vienību konfigurācijas uzstādījumus salīdzinoši ar labāko praksi.

 • Dynamic VM storage

Windows Server 2008 R2 Hyper-V ļauj veikt Virtual Hard Drive (VHD) failu pievienošanu un noņemšanu datu glabātuves disku masīvā pie nepārtraukti strādājošiem virtuālajiem serveriem. Tādā veidā virtuālo serveru pārkonfigurēšanu var veikt daudz ātrāk, kas palīdz savlaicīgāk piemēroties mainīgajām servisa noslodzes prasībām.

Uzlabota virtuālā datu centra pārvaldība

Neskatoties uz nozīmīgo efektivitātes palielināšanos, kas tiek sasniegta izmantojot virtualizāciju, virtuālos serverus joprojām vajag pārvaldīt. Izpaliek papildus fizisko serveru iegādes izmaksām, virtuālo mašīnu skaitam piemīt tendence palielināties. Šī iemesla dēļ virtuālā datu centra pārvaldības efektivitāte ir vēl svarīgāka nekā iepriekš. Windows Server 2008 R2 iekļauj sekojošus uzlabojumus, kas Jums palīdzēs efektīvi pārvaldīt virtuālo datu centru:

 • Samazināts laika patēriņš ikdienas administratīvo uzdevumu veikšanai izmantojot Hyper-V menedžmenta konsoli.
 • Uzlabots „Command-line” interfeiss un automatizēts menedžments izmantojot „PowerShell cmdlets”.
 • Uzlabota Hyper-V serveru pārvaldība virtuālā data centra vidē izmantojot „System Center Virtual Machine Manager 2008”.

 

Plašāka datoraparatūras klāsta atbalsts un lielākas Hyper-V virtuālo serveru  jaudas atbalsts:

 • Windows Server 2008 R2 esošais Hyper-V tagad atbalsta līdz pat 64 loģiskajiem procesoriem. Tas ir nozīmīgs uzlabojums salīdzinoši ar iepriekšējo versiju, kas nodrošina lielāku virtuālo serveru skaitu uz serveri un lielāku brīvību It administratoram piešķirot CPU resursus virtuālajiem serveriem.
 • Jaunais Hyper-V versija ļauj veikt „Live Migration” starp vienas sērijas CPU dažādām versijām (piem.”Intel Core 2 uz Intel Pentium 4” vai “AMD Opteron-uz -AMD Athlon”) tādejādi paplašinot migrācijas iespējas starp dažādām serveru datoraparatūras versijām.
 • Windows Server 2008 R2 Hyper-V iekļautās iespēja  efektivizēt fizisko serveru procesoru noslodzi izmantojot Second Level Address Translation (SLAT) un Core Parking funkcijas uzlabo virtuālo serveru veiktspēju tai pašā laikā samazinot elektrības patēriņu.

 

Uzlabots Virtual Networking sniegums

Jaunajā Hyper-V tiek izmantotas vairākas Windows Server 2008 R2 iekļautās jaunas tīkla tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu virtuālo serveru vispārējo tīkla veiktspēju. Divi spilgtākie piemēri ir jaunais „VM Chimney”(saukts arī par „TCP Offload”) un „Jumbo Frames”.

 • „VM Chimney” ļauj virtuālajam serverim novirzīt tīkla pārslodzi uz „host” servera tīkla karti. Tas strādā tieši tāpat kā „fiziskajā TCP Offload” scenārijā –  tikai tagad Hyper-V ļauj pielietot šo funkcionalitāti arī virtuālajā vidē. Tādejādi tiek efektivizēta fizisko CPU un tīkla noslodze, uzlabojotavirtuālo serveru tīkla veiktspēja, vienlaikus pilnībā atbalstot Live Migration funkciju.
 • Jumbo Frames pievieno virtuālajam tīklam tādus pašus uzlabojumus kā fiziskajam. Tas nozīmē 6 reizes lielāku derīgo slodzi uz datu paketi, kas uzlabo ne tikai tīkla caurlaides spēju, bet arī samazina CPU noslodzi pie lielu failu pārsūtīšanas.

 

ienkāršota fizisko un virtuālo skaitļotāju izvēršanas metode izmantojot .vhd failus.

.Vhd faili de facto ir kļuvuši par standartu operētājsistēmu un aplikāciju izvēršanai un savstarpējai apmaiņai virtuālajos serveros. Windows Server 2008 R2 jaunais Hyper-V atbalsta divus būtiskus jaunus uzlabojumus strādājot ar .vhd failiem.

 • Pirmkārt, tagad administrators var bez servisa patraukuma pievienot un noņemt strādājošu virtuālo serveru .vhd failus, kas atrodas uz virtuālajam SCSI kontrolierim pievienotajā disku masīva.  Tas dod lielāku elastīgumu saskaroties ar nepieciešamību palielināt datu glabātavas kapacitāti izvairoties no nevajadzīgas dīkstāves. Kā arī šī iespēja nodrošina lielāku elastību strādājot ar datu centra „backup” scenārijiem un izvēršot sarežģītus Exchanes un SQL Server risinājumus.
 • Windows Server 2008 R2 tāpat atbalsta iespēju startēt serveri no .vhd faila, kas tiek uzglabāts uz lokālā cietā diska. Tas ļauj Jums virtuālo un fizisko serveru izvēršanai izmantot iepriekš konfigurētus .vhd failus. Tādejādi tiek nodrošināta iespēja samazināt pārvaldāmo „image” skaitu un vienkāršot testa vides izvēršanu pirms tās ieviešanas „production” vide”.