IT infrastruktūras uzturēšana

Veltiet vairāk laika biznesa procesu kārtošanai! Uzticiet rūpes par sava uzņēmuma IT infrastruktūru mums! Lai atvieglotu Jūsu ikdienas raizes par vieglākām un sarežģītākām ar IT saistītām problēmām, piedāvājam veikt IT infrastruktūras uzturēšanu jūsu vietā. Parūpēsimies par to, lai iekārtas funkcionētu, novērsīsim tehniskas kļūmes, ja tādas būs radušās, kā arī nepārtraukti uzraudzīsim  IT procesus, lai jau savlaicīgi informētu un novērstu iespējamās problēmas, tādējādi maksimāli samazinot jūsu biznesa dīkstāvi. IT infrastruktūras uzturēšanā ietilpst viss, sākot no datora tehniskās apkopes līdz pat smalkām niansēm, kas saistītas ar programmatūru, tīkla iekārtu, serveru un jebkuru citu IT infrastruktūrā iekļaujamo iekārtu darbības uzraudzību.

Mēs piedāvājam:

   • Datortehnikas, tīkla iekārtu, serveru, programmatūras u.c. apkope;
   • Tehnikas diagnostika, profilakse un remonts;
   • Attālināta sistēmau uzraudzība;
   • IT jautājumu risināšana vai tehniskais atbalsts ikdienā klātienē/attālināti;
   • IT drošibas pilnveidošana atbilstoši vides izmaiņām;
   • Augstas pieejamības un kļūmju drošu risinājumu ieviešana un uzraudzība.;
   • Biznesa nepārtrauktības plāna izstrāde un uzturēšana

 

Atbalsta dienesta ietvaros BIT speciālisti veic:

 • attālinātu sistēmu uzraudzību (monitoringu),
 • IT tehnikas profilaksi un diagnostiku,
 • problēmu novēršanu gan attālināti, gan uz vietas pie klienta.

 

Mēs nodrošinām garantētu IT speciālistu reaģēšanas laiku uz klientu izsaukumiem, kā arī individuālu apkalpošanu – klienta IT sistēmu apkalpošanai tiek piesaistīts konkrēts mūsu IT speciālists, kurš pilnībā pārzina klienta IT infrastruktūru un vajadzības. Klientiem ir pieejamas ikmēneša atskaites par paveiktajiem darbiem, kā arī bezmaksas konsultācijas par tehnikas un standarta programmnodrošinājuma darbības optimizāciju un uzlabošanu.

BIT piedāvā dažādus apkalpošanas plānus, kuri atšķiras pēc reakcijas un novēršanas laika uz Jūsu pieteikumiem, kā arī ar regulāro darbu plānu un intervālu, kas izpildāmi jūsu infrastruktūras vienībām.